Sit Lux – Korresponderende medlemmer

Enhver broder, som har opnået tredje grad i en loge under en regulær konstitution, og som ikke er i restance til sin loge, kan blive korresponderende medlem.

Ved at blive korresponderende medlem af Forskningslogen Sit Lux Nr. 843 vil du være i stand til at efterleve de formaningen, du modtog ved din optagelse, om at gøre daglige fremskridt i frimureri.

Du vil samtidig kunne glæde dig over, at du – med den viden du derved vil få mulighed for at tilegne dig – kan være med til at fremme forståelsen af frimureri blandt brødre i din loge.

Herudover opnår du som korresponderende medlem en række privilegier som f.eks. at få mulighed for:

at overvære logens møder – og deltage i det efterfølgende brodermåltid

  • at deltage i diskussioner og at komme med kommentarer til indlæg og instruktioner, som fremlægges i logen
  • at få tilsendt logens årlige beretning indeholdende indlæg og instruktioner samt efterfølgende kommentarer og evt. kritik
  • at købe logens publikationer – hvilket er forbeholdt logens brødre og korresponderende medlemmer
  • at stille spørgsmål af historisk eller rituel karakter og få dem besvaret fra en pålidelig og kompetent kilde
  • at kunne deltage i seminarer, hvor der undervises i ritualets betydning og frimurerisk etikette

Indmeldelse kan ske ved henvendelse til logens sekretær.