Sit Lux – Formål

Logens formål er i videste forstand at virke for udbredelse af kundskab om frimureri gennem forskning, indlæg og foredrag, afholdelse af seminarer – samt udgivelse af årbogen, der bl.a. indeholder indlæg og foredrag holdt i logen – med eventuelle kommentarer og kritik af disse. Årbogen tilsendes såvel logens brødre som korresponderende medlemmer med tillæg af aktuelle portoudgifter.
Logen forvalter på Det Danske Frimurerlaugs vegne Laugets bibliotek og arkiv.

Antallet af brødre er begrænset opad til 25, medens antallet af korresponderende medlemmer til gengæld er ubegrænset.
Som broder i logen kan vælges et korresponderende medlem, der ved sin frimureriske nidkærhed og indsigt har demonstreret sin interesse for logens formål. Et sådant valg skal ske ved en invitation fra logen. Såvel logens brødre som korrespon-derende medlemmer skal have opnået tredje grad.