Mod Lyset

Mod Lyset  loge nr. 832 i Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere blev stiftet d. 10. januar 1981

Mødedag og tidspunkt
Kl. 19:00 den første og tredje torsdag i månederne januar, februar, marts, april, september, oktober, november og december.

Installation
Der afholdes installation den første torsdag i februar.

Logesekretær
Christian Krabbenhøft
Lauritz Sørensensvej 28,5 tv
DK-2000 Frederiksberg
Tlf. 28 85 55 76
E-mail: 832@ddfl.dk