Den Rette Vinkel

Den Rette Vinkel loge nr. 834 i Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere blev stiftet d. 5. september 1981

Mødedag og tidspunkt
Kl. 19:00 den første og tredje onsdag i månederne: januar, februar, marts, april, september, oktober og november. Der holdes ikke møde før påske. I januar holdes første møde den anden onsdag. Møder der måtte falde på dage, der nævnes i Konstitutionens regel 89a afsnit 1, bortfalder.

Installation
Der afholdes installation den første onsdag i september.

Logesekretær
Jesper Christensen
Tjelevej 8, Sønderholm
DK-9240 Nibe
Tlf. 42 30 53 46
E-mail: 834@ddfl.dk