Den Gyldne Trekant

Den Gyldne Trekant loge nr. 831 i Det Danske Frimurerlaug af Gamle Frie og Antagne Murere blev stiftet d. 30. november 1976

Mødedag og tidspunkt
Kl. 19:30 hver tirsdag i månederne: januar, februar, marts, april, september, oktober, november og december. Undtagen er, den sidste tirsdag i hver af ovennævnte måneder. Tirsdage i ugerne 7 og 42. Tirsdag før skærtorsdag samt første tirsdag i frbruar måned, i april kun første tirsdag, i september begyndes tredje tirsdag, i december kun første tirsdag.

Installation
Der afholdes installation den første tirsdag i april.

Logesekretær
Torben Vendelin Christensen
Egeløkkevej  11
DK-7400 Herning
Tlf. 97 26 93 50
E-mail: 831@ddfl.dk