Værdier for Det Danske Frimurerlaug

Troværdighed

 • Vi har respekt for sandheden, det enkelte menneske, traditioner og vore frimureriske ritualer
 • Vi siger positivt hvad vi mener og holder vore løfter

Retskaffenhed

 • Vi respekterer og overholder alle landets love og regler
 • Vi arbejder efter høj etik og et særligt moralsystem
 • Vi er loyale og samvittighedsfulde, både overfor vores samfund, vores loge og vore familier

Tolerance

 • Vi er en organisation der optager medlemmer af alle religioner der tror på et højere væsen
 • Vi er forsigtige, upolitiske og tror på det bedste i alle mennesker
 • Vi er gode venner der imødekommer forskellige meninger og opfattelser

Engageret Fællesskab

 • Vi er en del af det ældste verdensomspændende sekulære broderskab
 • Vi giver tid, rum og inspiration til fordybelse og personlig udvikling
 • Vi udviser flid og investerer tid i vort fællesskab og vor egen udvikling
 • Vi har et pusterum for modne mænd Velgørenhed

Velgørenhed

 • Vi hjælper dem der hjælper andre
 • Barmhjertighed er en dyd og et ideal vi værner højt om