Laugsmesteren

Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere er en selvstændig organisation tilsluttet Den Danske Frimurerorden ved en særlig overenskomst.

Laugsmesteren, der står i spidsen for Det Danske Frimurerlaug af Gamle, Frie og Antagne Murere, vælges af Laugsforsamlingen, der er Det Danske Frimurerlaugs højeste myndighed.

Laugsmester John Harbo blev valgt på Laugsforsamlingen den 17. november 2012 og blev efterfølgende efter gammel skik installeret på Laugsforsamlingen den 20. april 2013 af den afgående Laugsmester John Engler, der afgik efter seks år i embedet. I den periode er der sket en stor udvikling i Det Danske Frimurerlaug.


MERE ÅBENHED I FRIMURERIET

Frimureri og frimurere har i mange år været omgæret af mystik og lukkethed. Men tiderne skifter, og de danske frimurere vil gerne være mere åbne og fortælle omverdenen, hvad de står for.

Mange mennesker er oprigtigt interesserede i at vide mere om frimureriet, og den interesse vil Det Danske Frimurerlaug gerne imødekomme.


TILGANG TIL DET DANSKE FRIMURERLAUG

I disse år oplever Det Danske Frimurerlaug en stærk stigende interesse for medlemskab. Flere og flere lever et stresset hverdagsliv og har derfor brug for at finde ro og det kan de finde i en frimurerloge.


TO FORSKELLIGE GRENE AF BRODERSKABET

Frimureriet i Danmark knytter sig til to forskellige grene af broderskabet – det svenske og det engelske system. Det Danske Frimurerlaug er inspireret af den engelske frimurertradition, hvor det ikke er nødvendigt hverken at være døbt eller kristen. Man skal blot tro på, at der findes noget større – så er det underordnet, hvilken religion man tilhører.

Både det svenske og engelske system er en del af det verdensomspændende frimurersamfund.

For mere information, kan presseansvarlig Kurt Fledelius kontaktes på tlf. 28897851 eller på kf@executive-job.dk